Gemeente betaalt VROM voor overschrijden huursubsidie

03 september 2008 07:00

ALMERE - De gemeente betaalt 27.000 euro aan het ministerie van VROM omdat de verhuisnorm van de Huursubsidiewet in 2004-2005 is overschreden. Deze prestatienormering zorgt ervoor dat de huursubsidie-uitgaven beheersbaar blijven.


Van alle huishoudens die in het huursubsidiejaar 1 juli 2004 tot 1 juli 2005 zijn verhuisd, en gebruik hebben gemaakt van het recht op huursubsidie, mag maximaal 4 procent gehuisvest worden in een woning met een huur boven de ‘aftoppingsgrens’. De aftoppingsgrens is de maximale huurprijs die de woning bij de start van het huurcontract mag hebben. De gemeente staat in bepaalde gevallen overschrijding van deze grens toe, als bewoners 65 jaar of ouder zijn, als de woning op een handicap van de bewoner is aangepast of als het huishouden uit acht of meer personen bestaat.
In het subsidiejaar 2004-2005 kwam het aantal verhuizingen met zestig huishoudens boven de norm van 4 procent, waarvoor het ministerie een bedrag van 450 euro per overschrijding in rekening brengt.