Gemeente gaat ondernemers sneller betalen

15 april 2020 00:00

ALMERE – De gemeente gaat ondernemers waar diensten of goederen worden afgenomen sneller betalen. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van de PVV.

De PVV had gevraagd of de betalingstermijn kan worden teruggebracht van 30 naar 10 dagen in verband met de coronacrisis. De gemeente is daartoe bereid, maar kan niet garanderen dat betaling binnen 10 dagen ook lukt.

'Wij onderschrijven het belang van een zo snel mogelijke betaling van facturen om daarmee gedurende de huidige crisisperiode ondernemingen een steun in de rug te bieden', schrijft de gemeente in haar antwoord. 'Om ervoor te zorgen dat facturen snel betaald worden, hebben wij een

aantal maatregelen genomen. Zo is er extra capaciteit ingezet voor de afhandeling van facturen en laten wij nu tweemaal per week uitbetalen. Helaas kunnen wij geen garantie geven dat alle facturen binnen 10 dagen worden voldaan. Dat komt onder andere omdat wij bijvoorbeeld onvolledige of incorrecte facturen ontvangen of omdat er discussie is over de geleverde prestatie. Dat is echter

een klein deel van de facturen. Wij verwachten dat een flink deel van de facturen gedurende de huidige crisisperiode wel binnen 10 dagen kan worden betaald.'