Gemeente naar rechter vanwege trage bouwvereniging

10 augustus 2011 05:00

POORT – Er zijn nog steeds geen concrete plannen voor het centrumgebied van het Olympiakwartier. De gemeente Almere spant daarom een kort geding aan tegen bouwvereniging Olympia CV. Hiermee wil de gemeente Olympia CV dwingen haast te maken met het oplossen van een al jarenlang durend geschil over de bouw.


Al in 2004 kreeg Olympia CV het eerste recht op de ontwikkeling van het Olympiakwartier. In een in november 2004 gesloten raamcontract werd afgesproken dat in het gebied 66.400 vierkante meter kantoor, vierhonderd woningen en een gebiedsontwikkeling van acht hectare ten westen van het station zouden komen.

Bouwen of vertrekken

Wethouder Adri Duivesteijn vindt het getreuzel van Olympia CV niet langer aanvaardbaar: “Dit is projectontwikkeling op kosten van de gemeenschap. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat Olympia CV de zaak bewust uitstelt en kiest voor een ‘strategie van wachten’, op een voor hen zo gunstig mogelijk moment. Daarnaast schaadt de stagnatie de ontwikkeling van Almere Poort. Voor ons is de maat nu vol; het is bouwen of vertrekken.”
De gemeente Almere startte in 2004 een procedure, die ertoe moest leiden dat de eerste paal spoedig geslagen kon worden. Dit leidde niet tot het gewenste resultaat. Ook spreekt de gemeente al sinds 2006 met Olympia CV over een realisatieovereenkomst met daarin concrete startdata en afspraken.