Gemeente wil messenverbod

04 juli 2007 09:26

ALMERE - Vanwege het stijgend aantal geweldincidenten in Almere wil de gemeente een messenverbod instellen. Het terugdringen van geweld is een van de speerpunten van het beleid dat er op gericht is om wapenbezit en het gebruik ervan te ontmoedigen.


Om goed voorbereid te zijn en snel te kunnen inspelen op incidenten wordt voorgesteld het messenverbod nu al op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Op een later moment kunnen dan daadwerkelijk gebieden worden aangewezen waar het verbod geldt.
De Wet wapens en munitie verbiedt het voor onmiddellijk gebruik voorhanden hebben van bepaalde steekwapens. Het gaat dan om messen met twee snijkanten, stiletto's, valmessen, vlindermessen en werpmessen. Onder de Wet wapens en munitie vallen niet alle messen en soms komt het voor dat in beslag genomen messen op een later tijdstip teruggegeven moeten worden. Dat is niet in lijn met de veiligheidsambities van Almere en het kan tegelijkertijd een averechts effect hebben.
In aanvulling op deze wet is al een messenverbod in de APV mogelijk. Daarmee kan de politie alle messen die tijdens een controle worden aangetroffen in beslag nemen. Voor de politie is dit een goede aanvulling op bestaande instrumenten. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het messenverbod.