Gemeente wil om tafel met bewoners Youri Egorovweg

03 juli 2007 14:50

ALMERE - De gemeente wil zo snel mogelijk na de zomervakantie met bewoners en betrokkenen rond de Youri Egorovweg om tafel zitten om te bespreken op welke wijze de straat verder ontwikkeld moet worden.


Er moet een stedenbouwkundig programma opgesteld worden voor de ontwikkeling van bedrijfsruimten, gecombineerd met bedrijfswoningen, en voorzieningen in de groenstrook langs de Hogering ter hoogte van de Youri Egorovweg. Onderdelen die aan bod komen tijdens het opstellen van het stedenbouwkundig programma van eisen zijn: het programma, de ruimtelijke inpassing van functies, bereikbaarheid en verkeer, het versterken van het groen en de participatie met bewoners en betrokkenen. Na de zomer wordt het ontwerpbestemmingsplan 'Muziekwijk-Noord' in de besluitvormingsprocedure gebracht met verwerking van de inspraakreacties. Dit is echter het plan zonder de Youri Egorovweg. Wanneer het programma van eisen voor de Youri Egorovweg gereed is, wordt deze weer verwerkt in het bestemmingsplan Muziekwijk-Noord, door middel van een zogenaamde 'partiële herziening'. Op dat moment krijgen bewoners opnieuw de gelegenheid tot inspraak.