Gemeenteraad vergadert donderdag louter over Floriade

09 mei 2020 09:55

Door Robert Mienstra

ALMERE – De gemeenteraad vergadert donderdag 14 mei maar over één onderwerp: de Floriade. Verkenner Harry van Dorenmalen zal in die vergadering zijn bevindingen presenteren over vier opties voor de Floriade: gecontroleerde afbouw (exit strategie), uitstel van het evenement met 1-2 jaar, het evenement in 2022 met aangepaste ambitie laten plaatsvinden en als vierde toch het oorspronkelijke plan doorzetten. Het rapport van de verkenner wordt donderdagavond openbaar gemaakt.

Online volgen

Van Dorenmalen heeft met 16 verschillende partijen overleg gevoerd. Belangrijk waren de raadsfracties, wethouders, Floriadedirectie, gemeenteambtenaren, de ontwikkelaars/bouwers, de provincie, het ministerie en de NTR. En dus nog enkele anderen. Er zijn veel documenten bestudeerd, zoals plannen, rapporten en overeenkomsten. De vergadering is online live te volgen via de gebruikelijke Notubiz url: https://almere.notubiz.nl/

Deels fysiek

De raad zal in hybride vorm bijeen komen. Dat betekent dat een deel van de raad fysiek in de raadzaal aanwezig is en tegelijkertijd een aantal andere raadsleden met een videoverbinding deelneemt. Die video-deelnemers zijn, als ze het woord willen of voeren, op de grote schermen in de raadzaal te zien (en te horen uiteraard). Voor dekijkers thuis blijft het ongeveer hetzelfde. Ze zien en horen het raadslid dat aan het woord is. Maakt niet uit of die in de raadzaal zit of thuis. De fysieke raadsvergadering is in verband met de coronacrisis niet toegankeijk voor publiek.

(Foto: Almere DEZE WEEK)