Gemeenteraad wil einde aan 'verrommeling' van Almere

03 juni 2020 11:40

Door Petra Onderwater

ALMERE – In de strijd tegen de afvaldumpingen worden de openingstijden van de recycleperrons verruimd. Dat kondigde wethouder Roelie Bosch dinsdagavond aan tijdens een online bespreking van de gemeenteraad. "Met ingang van 8 juni gaan de recycleperrons op maandag, vrijdag en zaterdag langer open, van 8.00 tot 18.00 uur." Bij de perrons zijn momenteel lange wachttijden, omdat er vanwege de coronamaatregelen minder mensen tegelijk op mogen. "Dit is echter geen excuus om je afval dan maar op straat te dumpen", benadrukt Bosch.

Er moet een einde komen aan de 'verrommeling' van Almere, daarover waren alle gemeenteraadsleden het wel eens. D66, NIDA Almere, Partij voor de Dieren, Respect Almere en AP/OPA hadden het onderwerp de agenda gezet. "Almere ligt bezaaid met afval. Een situatie waaraan veel Almeerders zich ergeren, maar die ook onveilige situaties met zich meebrengt. Denk aan brandgevaar en ongedierte", aldus de indieners van het agendavoorstel.

De raadsleden spraken om te beginnen hun waardering uit voor de medewerkers van Stadsreiniging die tijdens deze coronacrisis keihard blijven doorwerken. Toch blijven de dumpingen van huishoudelijk afval en tuinafval een groot probleem. De raadsleden wilden van de portefeuillehouder weten waarom het niet lukt om Almere schoon te houden en zij deden diverse suggesties. Zo werd onder meer gepleit voor meer handhaving, de inzet van afvalcoaches in de wijk en het terugplaatsen van de bladkorven.

Moties

Het CDA had een motie ingediend om tijdelijk bijstandsgerechtigden en mensen die afhankelijk zijn van dagbesteding vrijwillig te laten bijspringen bij het opruimen van de afvaldumpingen. Wegens tijdgebrek kon deze motie dinsdagavond niet worden besproken, tot ergernis van CDA-raadlid Lesley van Hilten. "Wij wilden juist dat er snel actie wordt ondernomen."

D66 kondigde aan ook twee moties te gaan indienen; een motie over de communicatie richting de inwoners en een motie over het inzetten van het eigen netwerk van de gemeente. Die moties komen volgende week op de agenda.

Extra wagens

Wethouder Roelie Bosch, die de honneurs waarnam voor portefeuillehouder Jan Hoek, benadrukte dat de gemeente Almere op zoek is naar oplossingen voor het afvalprobleem in de stad. "We krijgen in deze crisis veel meer afval aangeboden. De prioriteit ligt bij het inzamelen van het huishoudelijk afval en dat gaat goed, al zijn de kliko's wel veel voller en zwaarder", aldus Bosch. "Om de wachttijd voor het ophalen van grofvuil terug te dringen hebben we twee extra wagens ingezet, die gezamenlijk 315 ophaalacties per week extra doen. Wachttijd met die extra inzet is alsnog vier weken, terwijl dat normaal gesproken twee weken is."

Om de vele afvaldumpingen aan te pakken, is volgens Bosch niet genoeg personeel en materieel. "Als we hierop fors willen inzetten, met een extra wagen en medewerker voor het grofvuil, een extra wagen voor het opruimen van dumpingen en een extra wagen met medewerker voor het legen van bladkorven, komt dit op een bedrag van 231.000 euro. Dat is een fors bedrag waarin niet is voorzien en dat we ook niet hebben liggen."

Vrijwilligers

Er wordt wel bekeken of vrijwilligers kunnen worden ingezet om bij te springen. Zo is aan gemeentemedewerkers die vanwege de coronacrisis hun eigen werkzaamheden niet kunnen uitvoeren gevraagd om bij te springen. "En dat gebeurt ook, maar dit biedt nog te weinig soelaas", aldus Bosch.

Verder wordt bekeken of de succesvolle pilot die eerder in Poort heeft plaatsgevonden verder kan worden uitgerold. "Daarbij is onder andere met Poort Schoon, handhaving, bewoners, bouwinspecteurs en instanties in de wijk samengewerkt om slimme verbindingen te maken. We willen in gesprek gaan met alle wijkregisseurs in Almere, want zij kennen hun eigen wijk wat dat betreft het best."

Beroep op inwoners

Bosch deed ook een nadrukkelijk beroep op de inwoners van Almere. "Er is geen excuus voor het dumpen van huishoudelijk en tuinafval op straat. Laten we met elkaar de stad schoonhouden. Er zijn twee wijken die het plan hebben opgevat om zelf de afvaldumpingen op te ruimen en we onderzoeken wat daarbij de mogelijkheden zijn. Mochten andere wijken dat ook willen doen, laat het ons weten. Alle hulp is welkom en wij willen daarin zeker faciliteren."

Volgende week wordt verder gesproken over het onderwerp.

(Archieffoto: aangeleverd)