Gevelkunst geeft gezicht aan Stedenwijk-Noord

29 oktober 2009 11:10

STEDENWIJK - Stedenwijk-Noord wordt gerenoveerd. De eerste huizenblokken zijn klaar en de bewoners zijn trots op hun wijk. Eén van de meest in het oog springende kenmerken en favoriet gespreksonderwerp, zijn de gevelornamenten die in de gevels zijn aangebracht: unieke kunstwerken die straat en buurt onderscheiden en toch een gezamenlijk gezicht van de wijk geven.


Stedenwijk-Noord is verdeeld aan de hand van drie provincies: Groningen, Friesland en Drenthe. Het uitgangspunt van de architecten is dat elk huis, elke straat, elk blok, deel uitmaakt van een totaalcompositie. Toch wilden zij de verschillende provincies onderling herkenbaar maken, terwijl de wijk als geheel ook een eigen identiteit moest krijgen. Met het idee van gevelornamenten als onderscheidend en tegelijk bindend element tussen de drie provincies, is beeldend kunstenares Annet van de Kamp uit Zwolle aan de slag gegaan.
"Als kunstenaar zoek je naar verbinding met de architectuur en de beleving van de gebruikers", aldus Van de Kamp. "Na lang nadenken over de specifieke elementen en kenmerken van de provincies zijn we uiteindelijk uitgekomen op vier verschillende stenen per provincie, namelijk één waarop de provincienaam staat aangegeven en drie stenen die weergeven waar de provincie voor staat: de aarde, wat groeit er en wat leeft er. Zo heeft Groningen bijvoorbeeld voren, graan en zwaluwen gekregen."

Renovatie

In totaal worden in de Almeerse Stedenwijk-Noord door de Almeerse woningstichting GoedeStede de komende jaren ruim 750 woningen ingrijpend gerenoveerd. Daarmee is Stedenwijk-Noord het meest grootschalige (woning)renovatieproject dat ooit in Nederland is uitgevoerd. Woningstichting GoedeStede en haar samenwerkingspartners in dit unieke renovatieproject zijn lovend over de kunstzinnige gevelornamenten. Ook de reacties van bezoekers en bewoners op de gevelstenen kunstwerken zijn zonder uitzondering positief.