Goede Buren krijgen bloemetje van gemeente

10 december 2009 08:00

POORT - 'Goede Buren' is een van de initiatieven die van de gemeente een bloemetje heeft gekregen vorige week maandag in het gemeentehuis. Bij dit initiatief willen 140 huishoudens een buurt ontwikkelen waarin mensen meer dan gemiddeld samen doen en waar het principe van burenhulp centraal staat.


In februari van dit jaar zijn projectontwikkelaars via een openbare competitie opgeroepen om hun ideeën in te sturen voor vijf verschillende bouwvelden in Homeruskwartier Oost. In het plan moesten zij aangeven hoe de bewoners - als medeopdrachtgevers - intensief bij de ontwikkeling van hun eigen woning en wijk worden betrokken. De inzendingen zijn beoordeeld door een onafhankelijke commissie onder leiding van Sybilla Dekker, oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). De commissie selecteerde drie partijen, die de ideeën in de nu volgende fase uitwerken tot een concreet plan: Heutink met 'Mijn eigen woonidee', Witkamp met 'De Onderlinghe' en Stadgenoot en Ballast Nedam met 'Goede Buren'. In totaal gaat het om 277 nieuwe woningen. Alle partijen presenteerden maandag 30 november hun plannen, en vertelden zij hoe zij de toekomstige bewoners bij de ontwikkeling willen betrekken.


Koper centraal

Verantwoordelijk wethouder Adri Duivesteijn van Ruimtelijke Ordening en Wonen ziet - ondanks de kredietcrisis - goede kansen voor het medeopdrachtgeverschap: "De crisis heeft ook een positieve kant. Het gaat in deze tijd niet zozeer om het aanbod, maar om de individuele vraag van de koper. In het Homeruskwartier wordt de kwaliteitsvraag van de koper centraal gesteld. Woningbouw komt zo heel dicht bij de mensen te staan, en zo hoort het ook. Mensen maken immers de stad."
Karin Laglas, lid van de selectiecommissie, is zeer te spreken over de drie winnende inzendingen: "Het zijn stuk voor stuk gedegen visies met interessante elementen erin. Het is goed om te zien dat de ontwikkelende partijen bij het opstellen van hun stedenbouwkundige plannen al uitgebreid gebruik hebben gemaakt van potentiële medeopdrachtgevers."