Goede kansen voor Flevoland in Europa

29 februari 2012 06:00

ALMERE - De Europese Unie besluit deze zomer over de opzet van de nieuwe Europese stimuleringsfondsen vanaf 2014. De voormalige Structuurfondsen die gericht waren op stimulering van ‘arme’ regio’s, worden vervangen door EU 2020-gelden die versterking van de Europese concurrentiekracht tot doel hebben.


Elke Europese lidstaat stelt ongeveer 1 procent van het Bruto Nationaal Product beschikbaar voor de vijf nieuwe fondsen. In totaal is er 335 miljard euro te besteden aan versterking van de Europese concurrentiekracht. Europarlementariër en rapporteur Regionaal Beleid, Lambert van Nistelrooij denkt dat er voor Flevoland veel kansen liggen in het nieuwe programma. “De fondsen stellen veel nadrukkelijker doelstellingen, bijvoorbeeld dat twintig procent naar energie moet gaan. In 2018 moet elk nieuw gebouwd huis energieneutraal zijn, in Nederland al in 2016. In Flevoland kunnen we dat wel. Van die afspraken moet je eigenlijk serieuze acties maken; energie is een heel grote. Vastgelegd is ook dat minstens twintig procent van het geld bij het midden- en kleinbedrijf terecht moet komen. Flevoland heeft hiervoor geen aansporing nodig…”