Greiner: "Blijven bouwen aan krachtige Flevolandse economie"Flevolanders werken graag, maar ve

10 september 2008 07:00

FLEVOLAND - Bijna driekwart (74 procent) van de Flevolanders heeft een baan of is actief op zoek naar werk. In Nederland ligt dit percentage op 68 procent en in de Metropoolregio Amsterdam op 70 procent. De arbeidsparticipatie in Flevoland is dus hoog.


Het opleidingsniveau van de Flevolandse beroepsbevolking stijgt en nadert het Nederlandse gemiddelde. Het aantal lager opgeleiden neemt af en het aantal middelbaar opgeleiden neemt toe. Het aandeel hoger opgeleiden blijft ongeveer gelijk.
Dit blijkt uit het gezamenlijke onderzoek van de provincie en de Flevolandse gemeenten 'Beroepsbevolking en pendel 2007'. Gedeputeerde Andries Greiner: "Het blijft van belang dat de Flevolandse arbeidsmarkt aan zowel de aanbod- als de vraagzijde gestimuleerd wordt. Meer banen, beter onderwijs, betere aansluiting, toename van de arbeidsparticipatie. We moeten blijven bouwen aan een krachtige Flevolandse economie en zorgen dat die economie klaar is voor de toekomst."

43 procent werkt buiten eigen gemeente

In de periode 2000-2007 is het woon-werkverkeer naar bestemmingen buiten Flevoland toegenomen met 29 procent. Als het woon-werkverkeer tussen gemeenten binnen Flevoland wordt meegerekend blijkt dat slechts 43 procent van de werkende Flevolanders in de eigen gemeente werkt. De regio Groot-Amsterdam ontvangt met 35.000 veruit de meeste werkende Flevolanders, een toename van 20 procent ten opzichte van 2000.