Groei van Almere krijgt vorm met drie werkmaatschappijen

04 april 2010 11:24

ALMERE - Tot 2012 optimaliseren drie werkmaatschappijen de Concept Structuurvisie Almere 2.0, de integrale visie op de groei van Almere. De drie gebiedsontwikkelingen zijn: Almere Pampus (en Almere IJland), Almere Centrum en Almere Oosterwold.


In het Integraal Afspraken Kader (IAK) Almere 2.0, een contract met werkafspraken tussen de gemeente Almere en de rijksoverheid, is vastgelegd dat er drie werkmaatschappijen worden opgericht. Iedere werkmaatschappij heeft een andere samenstelling, bewandelt een eigen tijdspad en werkt toe naar eigen doelen.

Almere-Amsterdam
De werkmaatschappij Almere-Amsterdam richt zich op de westelijke ontwikkeling van Almere; de groei in de richting van Amsterdam. Belangrijkste doelstelling is om te komen tot een realistisch plan voor de IJmeerlijn; een hoogwaardige, metropolitane OV-verbinding tussen Almere en Amsterdam.
Almere Centrum-Weerwater
De werkmaatschappij Almere Centrum-Weerwater heeft de opdracht om te komen tot een ontwikkelingsplan voor de Weerwaterzone. Het gaat nadrukkelijk om een integraal plan: de verdubbeling en verlaging van de A6, waarmee gebiedsontwikkeling in het hart van de stad mogelijk wordt. Er wordt gezocht naar innovatieve technieken om de A6 te overkluizen en naar nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling.
Almere Oosterwold
De werkmaatschappij Almere Oosterwold stelt voor eind 2012 een strategie op voor de ontwikkeling van Oosterwold, een nieuwe ontwikkellocatie aan de oostzijde van de stad.
Het nu grootschalige landbouwgebied verandert in een stadsdeel waar verschillende vormen van stadslandbouw plaatsvinden en voorzieningen op het gebied van zorg, leisure en werk centraal staan.
Vervolg
In de komende weken zullen de werkmaatschappijen los van elkaar komen tot een Plan van Aanpak, dat naar verwachting nog in april zal worden vastgesteld. Op dat moment wordt duidelijk wat de weg is naar de presentatie van de plannen voor drie grote gebiedsontwikkelingen in 2012.