GroenLinks en ChristenUnie trekken samen op"Wil gemeente wel die 'duurzame stad' zijn?"

15 april 2009 07:00

ALMERE - De fracties GroenLinks en de ChristenUnie vragen zich af of de gemeente Almere zich wel wil profileren als 'duurzame stad', zoals zij steeds geroepen heeft. Beide partijen zijn van mening dat "duurzaamheid meer vraagt dan mooie woorden".


Onlangs is het 'Werkplan Duurzaamheidslab' dat onderdeel uitmaakt van de Almere Principles verschenen. Het Duurzaamheidslab kan worden omschreven als een groep mensen die nadenkt over de praktische vertaling van de Almeerse duurzaamheidprincipes bij de verdere uitwerking van de Schaalsprong Almere 2030. Niet alleen in de nieuwe gebieden, maar ook in de bestaande stad en hoe de gemeente zelf haar eigen processen duurzamer kan inrichten. Van het Duurzaamheidslab wordt bovendien gevraagd inspiratie te leveren aan investeerders, beleggers en ontwikkelaars die uiteindelijk wel de zaken duurzaam moeten neerzetten.

Verwachtingen

Echter, de fracties van de ChristenUnie en GroenLinks vinden dit Werkplan "onvoldoende uitgewerkt" en "niet in overeenstemming met de verwachtingen die een jaar geleden gewekt zijn bij de introductie van de Almere Principles". Toen werd volgens de twee fracties de indruk gewekt dat "Almere ook een schaalsprong zou gaan maken op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin".
Jolanda van Dijk, raadslid van GroenLinks: "We missen een uitvoeringsagenda met een concrete planning en activiteitenlijst. Verder worden geen producten genoemd die het Duurzaamheidslab zou moeten opleveren en hoe de beschikbare gelden van gemeente, provincie en het rijk nu werkelijk ingezet worden is ook niet duidelijk." Jelte Huizenga van de ChristenUnie: "We vragen ons af of Almere wel die duurzame stad wil zijn die zij zegt te willen zijn. De uitwerking van de Almere Principles zien we in de bestaande stad onvoldoende terug." Beide partijen hebben ook vragen over partijen met gevestigde posities, zoals energie- en afvalverwerkingsbedrijven. Van Dijk: "Het zou zonde zijn als het blijft steken in mooie woorden, daarom willen onze fracties dit onderwerp op de agenda zetten." Binnenkort komt het ter sprake op de Politieke Markt.