GroenLinks: "Meer geld voor kinderen uit minimagezinnen"Meer dan zevenduizend kinderen missen

02 december 2009 08:00

ALMERE - Jolanda van Dijk, raadslid van GroenLinks, wil meer geld voor kinderen uit minima-gezinnen. "Meer dan zevenduizend kinderen missen kansen omdat hun ouders het niet breed hebben. We willen meer geld om de maatschappelijke, recreatieve en culturele participatie van deze kinderen te bevorderen."


Van Dijk vertelt: "In Almere groeien meer dan zevenduizend kinderen op in een minimumhuishouden. Daarvan zitten ongeveer 3.300 in de basisschoolleeftijd en 2.200 in de leeftijd van het voortgezet onderwijs." Ze stelt: "In hoeverre deze kinderen kans hebben op een goede toekomst, is afhankelijk van de wijze waarop kinderen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Armoede is funest voor een goede en evenwichtige ontwikkeling van het kind."
GroenLinks wil dat deze groep kinderen van wie de ouders het niet breed hebben, opnieuw of meer meedoen in de maatschappij. "Omdat dat juist zo belangrijk is voor hun ontwikkeling." De fractie wil daarvoor een bijdrage en medewerking zien van maatschappelijke ondernemers, zoals stichting De Schoor, of culturele instellingen zoals de Schouwburg of de Kunstlinie en sportverenigingen. Van Dijk: "En ook zou de gemeente in de begroting er meer geld voor moeten reserveren." De partij vindt namelijk dat het huidige college te weinig investeert in kinderen uit minimagezinnen. "Als deze kinderen niet mee mogen doen in de maatschappij omdat er onvoldoende geld voor is en hun ouders ook niet weten wat de mogelijkheden zijn, is dat een grote belemmering voor hun ontwikkeling als mens."
GroenLinks ziet dit ook als investering in de toekomst. "Als ouders de weg weten naar de verschillende organisaties en de gemeente helpt ze erbij, kunnen zij kansrijkere wegen bewandelen en kunnen ze motivatie en ambitie ontwikkelen. Het risico dat ze net als hun ouders ook in een minimumsituatie belanden, vermindert daardoor", zegt Van Dijk. "Dat is pas rendement!"