Grote Markt wordt horecaplein

16 november 2009 12:51

STAD CENTRUM - De gemeente heeft het voornemen om de Grote Markt in het centrum van Almere Stad tot hét horecaplein van Almere te maken. Om de herinrichting te financieren is 3,5 miljoen euro nodig.


Om de Grote Markt om te vormen tot een horecaplein zijn inmiddels de eerste stappen gezet. Zo is het podium verwijderd en is voor de zomervakantie 2009 het ontwerp bestemmingsplan Grote Markt ter inzage gelegd. In het nieuwe bestemmingsplan is de horecafunctie verder ingevuld. De horeca krijgt in het nieuwe bestemmingsplan ruimte om serres te realiseren. Het plan houdt wel rekening met de woon- en leefomgeving van de huidige bewoners.
Voor de herinrichting van de Grote Markt moet 3 miljoen euro uit het Gemeentelijk Investeringsplan komen en 0,5 miljoen euro uit de exploitatiebegroting. Het voorstel komt van het college van Burgemeester en Wethouders; de gemeenteraad moet nog akkoord gaan.