Grote onvrede over koers de Kunstlinie

10 juni 2021 16:00

Door Petra Onderwater en Marcel Beijer

ALMERE – Er is grote onvrede over de koers die de directie van de Kunstlinie momenteel voert. Directeur Adriana Strating communiceert nauwelijks en zou zich al een jaar lang niet in het pand hebben vertoond. Huurders zouden wegvluchten of het pand willen verlaten. Wethouder Hilde van Garderen zegt dat de kwestie is besproken en gaat er van uit dat de situatie 'netjes wordt opgelost'.

Tijdens de eerste corona-lockdown ging het pand van Kunstlinie onmiddellijk op slot. De huurders hadden daar begrip voor, maar waren minder enthousiast toen ze niets meer vernamen van de directie. Huurders die er met hun bedrijf ruimte huurden, werd toegang tot hun kantoor ontzegd. "Die konden daardoor hun werk niet meer doen", zeggen meerdere bronnen rond het stadhuis die echter niet met naam in de krant willen*. De pijn zit hem volgens de bronnen vooral bij de laatste lockdown. "Alles gaat weer open. Overal in het land slaan theaters enthousiast en hard op trommel, maar het lijkt wel of de Kunstlinie het liever stil wil houden. Nog steeds is er geen communicatie."

Jaar niet vertoond

Directeur Adriana Strating zou zich al zeker een jaar niet meer in het pand hebben vertoond. Het totale gebrek aan communicatie daardoor zou voor grote onrust zorgen in het kunstenpand aan het Weerwater. Verschillende huurders zouden, al dan niet uit eigen beweging, inmiddels al vertrokken zijn. Anderen worden door de directie het pand uit gepest, zo stellen de bronnen. "Er is een angstcultuur gecreëerd. Iedereen wil er weg, niemand durft te praten." De achterliggende reden zou zijn dat de directie geen gezeur wil over de huur en bovendien in de toekomst liever onderdak wil bieden aan de theatergezelschappen BonteHond en Suburbia, die uit gebouw De Voetnoot moeten vertrekken als besloten wordt dat pand te slopen.

Zorgelijk

Strating laat weten de signalen van betreurenswaardig en zorgelijk te vinden. "Vooropgesteld: geen enkele huurder hoeft uit de Kunstlinie weg. Uiteraard hebben wij er wel begrip voor dat sommige huurders de situatie die door Corona is ontstaan als zeer onprettig ervaren", reageert Strating. "Wanneer huurders er, ondanks onze inspanningen, voor kiezen hun huurcontract (tussentijds) op te zeggen gaan wij daar uiteraard zeer coulant mee om, ook in financieel opzicht. Met een aantal huurders hebben we hierover al uitvoerig van gedachten gewisseld. Naar aanleiding van het signaal dat we nu krijgen zullen we met alle huurders (opnieuw) het gesprek aangaan om te kijken waar het knelt."

Huurders

De huurders van het pand willen tegenover deze krant niet reageren op de situatie. Wethouder Hilde van Garderen (Cultuur) noemt de onvrede 'in eerste plaats een kwestie tussen huurders en verhuurder'. 'Er zijn bestuurlijke overleggen waarin meerdere vraagstukken aan de orde komen. Deze kwestie is ook besproken waarin de hoop is uitgesproken om dit netjes en naar tevredenheid van alle betrokken partijen opgelost gaat worden, zodat iedereen zich kan richten op de vele mooie culturele activiteiten en voorstellingen in onze stad die nu eindelijk weer mogelijk zijn.'

* De bronnen zijn met naam bekend bij de redactie van deze krant.