Grote oogst ideeën tijdens veilinghuis

12 november 2008 08:00

ALMERE - De gemeente Almere organiseerde al eerder verschillende 'veilinghuizen' in de stad, onder meer in de Stripheldenbuurt en de Waterwijk. Het veilinghuis de Hoven was een initiatief van de Bewonerscommissies Middenhof, Binnen de Hof en Uithof, Gemeente Almere, Mooi Zo Goed Zo, Ymere, de Alliantie Flevoland en Goede Stede.


Bij het veilinghuis gaat het niet om bloemen of groenten, maar om ideeën en wensen voor de bewoners en hun buurt. Deze ideeën en wensen zijn 'handelswaar'. Tijdens het veilen van de handelswaar probeert het publiek en de veilingmeester te onderzoeken wat er nodig is voor het uitvoeren van het idee of wens. En wie kan ondersteunen, wie heeft de middelen, wie kan er meedenken of meewerken? Maar ook: wat stelt de bewoner er tegenover om zijn of haar wens of idee te kunnen (laten) uitvoeren?
Het eerste veilinghuis in de Hoven leverde negen nieuwe initiatieven op om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Ruim vijfentwintig geïnteresseerden kwamen af op de veiling in basisschool de Ark in Almere Haven. De veilingmeester, gebiedsmanager Danny Louwerse, wist negen matches te bewerkstelligen tussen bewoners onderling en professionals. De matches behelzen onder meer het oprichten van een nieuwe bewonerscommissie voor de Buitenhof, een bollenplantdag voor de Hoven in het najaar, het oprichten van een club om kaarten te maken, een zwerfvuil opruimactie, het maken van mozaïek plaquettes voor de Middenhof en als klap op de vuurpijl organiseren de bewoners het hoffeest, een wijkfeest voor de Hoven. Louwerse: "Fantastisch om te zien wat zo'n veilinghuis opbrengt voor de buurt. Van kleine initiatieven tot het organiseren van een groot buurtfeest. En allemaal om de leefbaarheid te verbeteren en de participatie van de bewoners en maatschappelijke partners te vergroten. Met het veilinghuis hebben we weer een stap gezet. Ik kijk uit naar de resultaten in de Hoven…"