Gruttofonds voor Flevoland

25 april 2010 20:57

ALMERE - Het aantal grutto's neemt sterk af in Nederland. Ook in Flevoland komen niet erg veel grutto's voor en wordt gezocht naar methodes om de vogel te beschermen. Belangrijk is dat de nesten van grutto's uitkomen. In het intensief bewerkte agrarische gebied is dat een hele klus. Om te stimuleren dat boeren zorgvuldig met een gruttonest omgaan is in Flevoland het gruttofonds in het leven geroepen. Voor ieder uitgekomen nest kan de boer 50 euro ontvangen .


Afgelopen jaar zijn er 74 gruttonesten gevonden in Flevoland. Daarom wil Landschapsbeheer Flevoland een bijdrage leveren door het instellen van een gruttofonds. Dit geld wordt vanuit de Nationale Postcodeloterij beschikbaar gesteld.
Het grote gevaar voor een broedende grutto zit met name in de maaiperiode. Dan is er in een korte tijd veel drukte op het land waardoor de kansen op mislukken sterk toenemen. Maaien vlak langs of over het nest is natuurlijk desastreus. Ook bij het schudden van het gras kunnen er plukken gras op het nest vallen waardoor grutto's het nest verlaten.
In Flevoland blijkt uit de alarmtellingen dat de aanwezige bollenvelden en akkerbouwgewassen waarschijnlijk toch voldoende voedsel en dekking voor de jongen bieden. Veel boeren nemen de zorg voor de gruttonesten al vele jaren serieus, maar doordat ze niet in het werkgebied van een agrarische natuurvereniging vallen, kunnen ze niet meedoen aan subsidies voor agrarisch natuurbeheer. Door het instellen van het gruttofonds kunnen deze boeren nu voor ieder uitgekomen gruttonest 50 euro ontvangen.