Hans Andersson informateur bij coalitieonderhandelingen

02 april 2010 11:31

STAD CENTRUM - De PvdA Almere draagt Hans Andersson, expert op het gebied van bestuurlijke vraagstukken, voor als informateur. Hij buigt zich de komende tijd over de coalitievorming van Almere, waar de PvdA het initiatief heeft genomen om te komen tot een stabiel en breed gedragen college.


Op 18 maart concludeerde de PVV dat het niet mogelijk was om een werkbare coalitie te vormen. Die partij heeft de opdracht om een college van burgemeester en wethouders te formeren, teruggegeven. De PvdA, met acht zetels de op één na grootste partij in de Almeerse gemeenteraad, heeft vervolgens de verantwoordelijkheid voor de collegevorming op zich genomen. De PvdA heeft Hans Andersson bereid gevonden als informateur op te treden. Hans Andersson is een expert op het gebied van complexe bestuurlijke situaties en heeft ervaring op tal van beleidsterreinen.
De belangrijkste taak die Andersson heeft meegekregen, is het vormen van een college-akkoord op hoofdlijnen. De PvdA heeft hem daarnaast gevraagd om een eerste uitwerking van deze hoofdlijnen.
De PvdA vindt Andersson bij uitstek geschikt de rol van informateur te vervullen. Dit betekent dat de coalitieonderhandelingen op korte termijn zullen worden gecontinueerd. Hans Andersson: "Mijn ambitie is om een sterk inhoudelijk programma-akkoord tot stand te brengen, op basis waarvan een college kan worden gevormd met een zo breed mogelijk draagvlak in de gemeenteraad."