Havenpanel kiest voor samenwerking met Inbo

24 september 2008 07:00

ALMERE - Bureau Inbo Amsterdam is dinsdagavond 16 september door een vertegenwoordiging van Havenaren gekozen om samen met hen het stedenbouwkundig plan voor het nieuwe Sportpark de Wierden te maken.


De basis voor het ontwerpen van dit stedenbouwkundig plan zijn de uitgangspunten die door de gemeente en inwoners van Almere Haven zijn geformuleerd. De gemeenteraad kan hier eind september nog twee uitgangspunten aan toevoegen.

Engels 18-de eeuws landschap

Inbo Amsterdam combineert de expertise van adviseurs, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten en bouwkundigen. In hun presentatie gaven ze aan voor de opgave voor het nieuwe Sportpark De Wierden inspiratie te vinden in Engelse 18e-eeuwse landschappen. Route, variatie aan sferen, zichtlijnen en bijzondere functies zijn centrale thema's in deze landschappen. Daarnaast benadrukten zij dat ze bij wonen in het groen niet een VINEX-wijk voor ogen hebben en dat zij bij het inpassen van woningen in het gebied vooral veel aandacht willen besteden aan de overgang binnen-buiten. Inbo is bekend met Almere en met ontwerpen met bewoners, zo ontwierpen zij aan de hand van workshops met toekomstige bewoners twee deelgebieden in het Homeruskwartier.

Sportpark De Wierden vernieuwd

Sportpark De Wierden en omgeving zal ontwikkeld worden tot groen woongebied met veel sport- en recreatievoorzieningen. De gemeente wil huidige gebruikers, omwonenden en toekomstige bewoners van dit gebied een belangrijke rol geven in het bepalen hoe het gebied er in de toekomst uit gaat zien. Zodoende zijn Havenaren via internet, nieuwsbrieven en havengesprekken opgeroepen om zich aan te melden voor het Havenpanel. Dit Havenpanel zal door middel van workshops samen met Inbo het stedenbouwkundig plan voor het nieuwe Sportpark de Wierden vorm geven. Het plan zal volgend jaar voorjaar klaar zijn.