Heineken Music Hall op 16 mei in de ban van Vrienden van Tom

15 april 2009 07:00

Op 16 mei 2009 wordt er in de Heineken Music Hall een 70's to 90's "feestje" gegeven door de Stichting Vrienden van Tom.


Vrienden van Tom is opgericht door Yvonne Brinkerink voor haar nu 8-jarige zoontje Tom. Tom heeft ADHD/ODD en CD en vertoont kenmerken van PDD-NOS (kenmerken van autisme). Tom heeft echter een normaal IQ. Voor kinderen als Tom is in Nederland vrijwel niets geregeld en op sport en sociaal gebied vallen ze uit. Geen vriendjes, geen sportclubjes en door je gedrag altijd gecorrigeerd worden en als ettertje van de klas of familie gezien.
Vrienden van Tom had in eerste instantie als doel mensen bewust te maken van het feit dat deze kinderen bestaan, er normaal uitzien maar een psychiatrische stoornis hebben. Nu we na 2,5 jaar de balans opmaken blijkt dat het leed van deze kinderen en hun familie een veel grotere omvang heeft dan we aanvankelijk dachten. Tachtig procent van de gezinnen met een kind als Tom, daar zijn de ouders van gescheiden en staan de moeders er meestal alleen voor. Ruim duizend kinderen zitten in de jeugdgevangenis. Niet omdat ze iets misdaan hebben maar omdat er gewoon geen andere opvang is. Zij volgen ook gewoon het gevangenisregime.
Regelmatig (minstens drie keer per maand) wordt de stichting gebeld door ouders die het niet meer aankunnen. Zij zijn hun familie kwijtgeraakt, hun vrienden, moeten het gevecht aan met instanties en het hoge van het kastje naar de muur gehalte zuigt ze helemaal leeg. Hun kinderen worden opgevangen door Vrienden van Tom als in een soort crisisopvang. Dat geeft de ouders even lucht en daarmee haal je iedereen uit een negatief spiraal. Tevens wordt er direct hulp ingezet. Dat kan door middel van een coach, een weekend logeren enzovoorts. Ook de rest van het gezin wordt hierin betrokken. Je hoeft daarvoor niet perse een PGB te hebben, elk kind is welkom, evenals de broertjes en zusjes.
Door op deze manier hulp te bieden houdt je de kinderen uit de gevangenis maar daar is het probleem niet mee opgelost. Om het probleem op te lossen moet er geld vrijgemaakt worden om preventief in te grijpen en niet als het te laat is gevangenissen te vullen. En dan komen we op 16 mei. Vrienden van Tom wil graag met de opbrengst van het benefietconcert een crisiscentrum realiseren en sportmogelijkheden creëren. Daar is veel meer voor nodig dan het benefiet in de Heineken Music Hall maar met medewerking van de woningcorporaties, het bedrijfsleven en iedereen die verder een steentje kan bijdragen, moet het lukken.
Ik wil mijn zoon niet opzoeken straks! U wel?
Op 16 mei zijn aanwezig: 2-FORCE (ambassadeurs van Vrienden van Tom) The Trammps, Tavares, Three Degrees, Robin S, Thea Austin, Mick Harren, Peter Beense, Mike Peterson, Danny Lit, Roselle, Re-Set, Frans Cornet, en Glenn de Koning. Voor meer info: www.16mei2009.com en www.vriendenvantom.nl.