Helen Parkhurst: school met oog voor de samenleving

15 februari 2008 10:27

ALMERE - Net als iedere andere school voor voortgezet onderwijs wil Helen Parkhurst, Daltonschool voor vwo, havo en tl, leerlingen opleiden naar een diploma in overeenstemming met hun capaciteiten. Maar een diploma op Helen Parkhurst heeft meer.


Daltonschool Helen Parkhurst leidt jonge mensen op tot volwassenen die hun plaats in de samenleving weten te vinden. De leerlingen krijgen al vroeg te zien hoe de samenleving in elkaar zit en hoe je vraagstukken op verschillende manieren kan benaderen. Een voorbeeld is de invulling van de natuurwetenschappelijke vakken waarbij koppelingen worden gelegd naar milieu, werkgelegenheid, welvaartsgroei en internationalisering. Ook ethische vragen rondom stamcelonderzoek en genetische manipulatie komen aan de orde.

Samenwerking bij bètavakken

Waar staan wij in de maatschappij? En wat doet de maatschappij met ons? Dat is de leidraad bij het onderwijs op Helen Parkhurst. Bij de bètavakken vloeit daar intensieve samenwerking met diverse partners uit voort. De school is projectpartner in het Universum Programma van het landelijk Platform Bèta Techniek en toegetreden tot de JETNET-kring, waarbij de school is gekoppeld aan Schiphol. Talentvolle leerlingen vinden in de vwo bèta klas aansluiting bij de ICT-hogeschool Almere en diverse universiteiten. Studenten van de TU Delft ontwerpen met leerlingen een ondergronds winkelcentrum en luchtwaardige vliegtuigjes van balsahout. Robots van legostenen, computers uit en in elkaar zetten, een practicum op het gebied van straling en radioactiviteit, een inktvis ontleden en duiken in het zwembad. Bij al deze opdrachten leren leerlingen ontdekken hoe de wereld in elkaar zit én hoe zij hun kennis later kunnen inzetten voor de samenleving.
Met een open blik naar de samenleving hanteert Helen Parkhurst de principes van het Daltononderwijs: samen werken, samen leven en reflecteren op wat je doet. Juist in deze tijd zo belangrijk, aldus oud-leerling Aneesh die vorig jaar zijn diploma haalde: 'Het wordt tijd dat wij sterk worden en nuttig in de maatschappij. Om met onze frisse hersenen nieuwe ideeën te brengen die tot verbetering en innovatie leiden.'