Herontwikkeling Van Eesterenplein krijgt groen licht

19 november 2008 08:00

ALMERE - Voor de herontwikkeling van het Van Eesterenplein worden twee vrijstellingsprocedures gestart. Dat heeft de gemeente in mei besloten. Het gaat hierbij om uitbreiding en renovatie van de bestaande bouw en om nieuwbouw.


De nieuwbouw omvat onder andere levensloopbestendige woningen en het Bouwmeesterhuis. De ontwerpbesluiten rondom de vrijstellingen hebben inmiddels gedurende zes weken ter inzage gelegen. Iedereen kon binnen deze termijn een zienswijze indienen op het plan. Een aantal omwonenden heeft dit ook gedaan. Daarnaast hebben de provincie en het waterschap ook gereageerd op het plan. Het college heeft de ingekomen reacties beoordeeld en voorzien van een gemeentelijke reactie.
Het college ziet in de ingekomen reacties geen aanleiding om de vrijstellingsprocedures niet te vervolgen. Dit betekent dat de procedure kan worden voortgezet met het aanvragen van een 'verklaring van geen bezwaar' bij de provincie. Zodra deze wordt verleend, zal de gemeente de vrijstellingen verlenen. Na het indienen van de bouwaanvraag kunnen de bouwvergunningen worden verstrekt.