Herziening plannen centrum Buiten

19 september 2009 06:06

BUITEN CENTRUM - De gemeenteraad heeft enkele wijzigingen in het plan voor het centrum van Almere Buiten goedgekeurd. Het gaat om de realisatie van een aaneengesloten ondergrondse parkeergarage onder de busbaan en nieuwbouwblokken tussen de New Yorkweg en het Noordeinde.


Daarnaast is mogelijk gemaakt dat het huidige casino in het centrum verplaatst kan worden naar een ander nieuwbouwblok in het centrum. Zo ontstaat er op oude plek van het casino meer ruimte om winkels te bouwen. De herziening van het bestemmingsplan maakt deze extra winkels mogelijk. Ten slotte zijn in de herziening enkele kleine aanpassingen meegenomen als gevolg van de voortdurende bouwplanontwikkeling van de diverse nieuwbouwblokken.
Uit de terinzage-legging van het voorontwerp bestemmingsplan zijn geen wijzigingen gekomen. De gemeente heeft overleg gevoerd met verschillende instanties, waaruit ook geen wijzigingen zijn gekomen. Wel zijn nog enkele kleine aanpassingen gedaan voor het Globeplein. Uit onderzoek is gebleken dat de positie en hoogte van een gebouw op deze plek mogelijk teveel windhinder zou veroorzaken. Daarom is besloten om het gebouw niet meer solitair te bouwen, maar het te verbinden met de bestaande bebouwing op het Globeplein. Hierdoor ontstaat een beter winkelklimaat en minder windhinder voor de passant.