Het Alzheimer Café: een plek voor ontmoeting

10 december 2008 08:00

ALMERE - Mensen met dementie, partners, familieleden en vrienden kunnen voor een luisterend oor en advies iedere maand terecht bij het Alzheimer Café in verpleeghuis Polderburen in Stad. Maandagavond 1 december was het thema 'thuis met dementie'.


Een pianist verwelkomt de bezoekers met live muziek van The Beatles en The Sound of Music. Er wordt koffie, thee en speculaas geserveerd aan ongeveer dertig gasten. Hugo van Waarde is gespreksleider en interviewt twee deskundigen: Lenny van Achthoven, huisarts in Haven en Anneke van Dijk, vroeger wijkverpleegkundige en nu persoonlijke begeleider van mensen met dementie en hun verzorgers. Hugo vertaalt de vaak ingewikkelde informatie feilloos in eenvoudige woorden. Lenny van Achthoven vertelt: "Almere heeft zes persoonlijke begeleiders, die er vanavond allemaal zijn. Onze stad heeft hierin een voortrekkersrol." Anneke van Dijk legt uit wat de functie is van een persoonlijke begeleider: "Ik ben aanwezig bij het gesprek waarin verteld wordt dat men dementie heeft. Bij het horen hiervan, kom je met je partner in een rouwproces terecht. Om te voorkomen dat je van het kastje naar de muur gestuurd wordt, kun je met alle vragen bij mij terecht." Ze merkt op: "Niet alleen dementerenden, maar ook mantelzorgers hebben behoefte aan steun. Ik voorzie in die behoefte".
Na het interview wisselen de bezoekers ervaringen uit en stellen ze vragen. Wordt een persoonlijke begeleider altijd via de huisarts ingeschakeld? Wat kan ik doen als mijn huisarts niet makkelijk verwijst naar een persoonlijke begeleider? "Neem contact op met de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk," adviseert Lenny van Achthoven, "die heeft meestal meer tijd dan de arts." Om 21.30 uur sluit Hugo van Waarde de avond af en geeft een boeket bloemen aan een bezoeker. De man is verrast. Zijn vrouw woont in een woonvoorziening voor mensen met dementie, hij woont zelfstandig. Dat is niet makkelijk. Hugo van Waarde drukt iedereen op het hart: "Praat erover als je geconfronteerd wordt met dementie. Blijf er niet alleen mee rondlopen."
Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door vrijwilligers en medewerkers van Zorggroep Almere, Stichting Mantelzorg en Alzheimer Nederland.