Het Talentenpalet kijkt uit naar jubileumconcert in 2021

02 december 2020 08:45

ALMERE - Corona en koren, dat is een lastige hobbel om te nemen. Bij Het Talentenpalet is dat uiteraard niet anders. Maar het koor laat zich niet klein krijgen en kijkt uit naar het 10-jarig bestaan in 2021.

"Wij zijn een koor met een prachtige mix aan mensen: met en zonder zichtbare beperking, en van alle leeftijden en achtergrond. Dat maakt het meteen extra lastig wat betreft onze repetities, in onze groep zitten veel leden die tot de kwetsbaren behoren", vertelt Louis van der Lichte namens het koor. "Een lichtpuntje aan de horizon is ons jubileum in 2021. Dat zorgt ervoor dat we, met alle beperkingen die deze tijd met zich meebrengt, toch onze repetities voortzetten." Eerst werd nog gerepeteerd in een grote gymzaal met alle regels die voor koren gelden, maar onlangs is toch weer overgestapt op een digitale vorm van repeteren. "We hopen dat we, zodra het veilig is, weer fysiek kunnen gaan repeteren, dat werkt toch het beste. Maar tot die tijd nemen we geen enkel risico. Hopelijk kunnen we in 2021 weer snel optreden voor publiek, want naast onze normale repetities, missen we dat het meest. Wij gaan ervan uit dat we op 4 juli 2021 een schitterend jubileumconcert kunnen geven voor onze fans uit Almere en omstreken."Kijk op de website hettalentenpalet.nl en de facebookpagina van het Het Talentenpalet om een beeld te krijgen van dit bijzondere koor.

(Foto: aangeleverd)