Historie Muziekwijk-Zuid

10 december 2008 08:00

ALMERE - De Almeerse wijken werden tot 1984 ontworpen door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). In dat jaar werd Almere een zelfstandige gemeente. Muziekwijk werd de eerste wijk die door de gemeente Almere zelf is ontwikkeld.


Er werd begonnen met de aanleg van het zuidelijke deel, grofweg tot de spoorlijn die de wijk in tweeën deelt. Bij elkaar wonen er in de Muziekwijk meer mensen dan in het volledige stadsdeel Haven.
De eerste bewoners van de Muziekwijk betrokken eind april 1986 hun woningen aan het Vivaldipad. Op de grens van Muziekwijk Zuid en -Noord ligt het station, met daar vlak in de buurt een flink bedrijventerrein en een winkelcentrum dat destijds het eerste overdekte winkelcentrum van Almere was. De verkeerssituatie rond dit centrum is altijd een probleem geweest. De vier hoge flats aan de Rimksy Korssakovweg werden op het laatste moment van locatie gewijzigd, waardoor de rijweg een rare bocht maakt. Enige jaren geleden is de verkeerssituatie ingrijpend gewijzigd.
De Muziekwijk Zuid is erg populair omdat het dicht tegen de Hogering en A6 aan ligt, maar ook dicht bij het centrum. Omdat de gemeente destijds goede sier wilde maken met de wijk, zijn er bijna geen 'mindere' gedeelten. De huidige bewoners verblijven er veelal tot grote tevredenheid.