Hoe fit is Almere?

29 maart 2010 07:00

TUSSEN DE VAARTEN - Maandag 8 maart is het landelijke onderzoek ‘Hoe fit is Nederland’ gestart. Voor Almere vindt het onderzoek plaats bij De MIX. Inmiddels zijn er al zeventig deelnemers gestart.


Bijna iedereen weet wel dat bewegen gezond is. Maar wat velen niet weten is dat twee maal per week een uurtje bewegen al zorgt voor een enorme verbetering van de gezondheid. Hoe groot die verbetering exact is, wordt sinds 8 maart in een landelijk fitheidonderzoek onderzocht. Voor Almere wordt het onderzoek uitgevoerd door De MIX fitness Almere.
Inmiddels zijn er al zeventig deelnemers gestart. Aan de hand van hun trainingsprogramma trainen ze tweemaal per week. Tijdens de begintest werden de PFI (persoonlijke fitheids index) en de PFL (persoonlijke fitheids leeftijd) berekend. Na vijf weken wordt bij de hertest bekeken wat het effect van tien trainingen is op beide cijfers is. Nu al is zichtbaar dat de PFL met zo’n drie tot zeven jaar naar beneden gaat.

Er zijn nog dertig plaatsen vrij. Om deel te kunnen nemen:
o   Moeten de deelnemers ongetraind zijn
o   Moeten de deelnemers gedurende vijf weken tweemaal per week een speciaal trainingsprogramma volgen
o   Moeten de deelnemers tussen 16 en 75 jaar oud zijn.
Uiterste inschrijfdatum is 6 april
De onderzoeksresultaten zullen worden geëvalueerd door het Interfacultair Centrum Bewegingswetenschappen, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. “Het enthousiasme van de deelnemers is enorm aanstekelijk”, aldus een van de trainers. “Iedereen wil graag weten hoe fit hij of zij nu is en wat de verbetering is na vijf weken. Onder de deelnemers heerst een leuke sfeer, zoals die altijd in ons fitnesscentrum hangt. Ik weet zeker dat de resultaten vele deelnemers zal verrassen.”
Voor deelname aan het onderzoek van vijf weken wordt 39 euro eigen bijdrage gevraagd. Dat is inclusief alle testen en vijf weken lang sporten.
Meer informatie over het onderzoek is te lezen op www.hoefitisnederland.nl of www.demixalmere.nl. Of bel naar De MIX: 036-7115555. Ook aanmelden kan via dit nummer.