Hoe veilig vinden Almeerders Almere?

27 september 2009 14:35

ALMERE - Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 20.000 inwoners van Almere, die door middel van een steekproef zijn geselecteerd.


De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid en het functioneren van de politie in de wijken. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd.
De gemeente gebruikt onder andere de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het maken van veiligheidsbeleid voor onze stad. Om goed beleid te kunnen maken is het belangrijk te weten hoe de inwoners van Almere denken over de leefbaarheid en de veiligheid in hun stad. Het bureau TNS NIPO voert het onderzoek in Almere uit. De resultaten worden in maart 2010 verwacht.
Het gemeentebestuur van Almere vindt het heel belangrijk dat de inwoners die benaderd worden ook meedoen aan de enquête. Alleen als veel Almeerders meedoen, ontstaat er een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente. Met deze informatie kunnen gemeente en politie aan de slag met het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Almere.
Meer informatie over de veiligheidsmonitor staat op www.veiligheidsmonitor.nl.