'Hoefdieren Oostvaardersplassen kunnen ook anders geteld worden'Geen vergunning voor tellingen met helik

07 maart 2012 06:00

OOSTVAARDERSPLASSEN - De provincie Flevoland heeft Staatsbosbeheer een vergunning geweigerd voor het gebruik van een helikopter op 150 meter hoogte bij het tellen van de hoefdieren in de Oostvaardersplassen, dit voorjaar. Reden voor de weigering is dat door de laagvliegende helicopter nestelende en broedende lepelaars verstoord kunnen worden. De Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland is verheugd met het besluit.


Voor de lepelaars in de Oostvaardersplassen heeft het Rijk in 2009 een zogenaamd instandhoudingsdoel vastgesteld in het kader van Europese wetgeving. Dit aantal is vastgesteld op 160 broedparen. Op dit moment broeden er gemiddeld zo’n honderd paren. De staat van instandhouding is dus al erg slecht.
Lepelaars zijn vooral tijdens de vestigingsfase bijzonder gevoelig voor verstoringen. Er kan niet worden uitgesloten dat een helikopter op 150 meter hoogte lepelaars zal verstoren, waardoor deze wegtrekken uit het gebied en de staat van instandhouding verder verslechtert. Deze vaststelling is voor de provincie Flevoland reden om de vergunning te weigeren.
Belangrijk is dat er alternatieven zijn voor het tellen van de hoefdieren. In plaats van een helikopter kan er bijvoorbeeld ook een vliegtuigje gebruikt worden. Een vliegtuig vliegt op grotere hoogte waardoor er minder verstoring is. Bij het tellen van nesten in de Oostvaardersplassen gebeurt dat nu ook al zonder problemen. De provincie adviseert dit verder te onderzoeken.

Natura 2000-gebied

De Oostvaardersplassen is aangewezen als een Natura 2000-gebied waarin plaats moet zijn voor diverse broedende vogels. Naast de lepelaar zijn dat bijvoorbeeld de grote en kleine zilverreiger. “Met een aantal vogelsoorten waaronder de lepelaar, gaat het gewoon niet goed. In zo’n situatie moet je extra uitkijken met wat je in het gebied doet”, aldus de vogelwacht. “Hopelijk leidt de weigering van de vergunning ertoe dat Staatsbosbeheer nu met een alternatief plan komt voor zowel de voorjaars- als de najaarstellingen. Een plan waar én de grazers én de vogels wel bij varen.”