HoeksteenTackelen

10 augustus 2011 05:00

Door Robert Mienstra


‘Jij weet alles van spelling’, vraagt Berend via Twitter.
Berend is een oud collega van me.
‘Moet het zijn: we hebben alle problemen getackeld, getekkeld of geteckeld?’
Ik krab eens achter mijn oren.
Alsof ik alles weet.
‘Maak ervan: Alle problemen zijn opgelost’, adviseer ik, het probleem omzeilend.
“Ja hallo, dat kan ik zo zelf ook wel. Ik wil het gewoon weten. Getackeld, getekkeld of geteckeld?’ is de vasthoudende reply.
Ik raadpleeg wat handboeken en schakel over op de ouderwetse e-mail.
‘Bij werkwoorden die in het Engels op -le eindigen, wordt de uitgang vaak vernederlandst tot -elen: scrabbelen van scrabble, tackelen van tackle’, doceer ik, ‘het is daarom getackeld. Tackelen was vooral populair onder de Ajaxieden Wim Suurbier en Johan Neeskens. Tackelen betekende daar soms onderuit halen, maar meestal meedogenloos neermaaien.’
‘Bespaar me je voetbalpassie’, mailt Berend. ‘Hoe zit het met tekkelen en teckelen?’
‘Tekkelen wordt op internet vaak gebruikt als Nederlands voor tackelen’, antwoord ik, maar tekkelen is fout. Komt niet in het Groene Boekje voor.’
‘En geteckeld dan?’, vraagt Berend.
‘Da’s simpel’, schrijf ik, het lijkt een beetje op getackeld. Geteckeld betekent dat je gestruikeld bent over een klein, langwerpig, kortharig hondje.’