Hoge geluidsschermen langs Flevolijn

20 oktober 2009 06:53

ALMERE - Om de bereikbaarheid van Almere te verbeteren, werd in 2008 besloten een deel van de Flevolijn te verdubbelen. In de afgelopen periode is onderzocht hoe het verdubbelde spoor goed kan worden ingepast. De geluidsoverlast moet worden bestreden met schermen van drie tot vier meter hoogte.


Uit het Ontwerp Tracébesluit (OTB), dat in december van dit jaar door de minister van Verkeer en Waterstaat moet worden vastgesteld, blijkt dat er - in verband met de geluidsoverlast van het goederenvervoer op de Hanzelijn, die in 2013 in gebruik wordt genomen - geluidsschermen moeten worden geplaatst van circa drie tot vier meter hoogte. Tegen die achtergrond vindt de gemeente Almere het van groot belang de inpassing van de Flevolijn nogmaals zorgvuldig te bezien. In samenspraak met ProRail wordt bekeken of en hoe de geluidsoverlast zo ver mogelijk kan worden teruggebracht, en of transparante geluidsschermen geplaatst kunnen worden.
De gemeente overlegt in de komende maanden met ProRail hoe eventuele nadelige effecten van de verdubbeling kunnen worden beperkt.

Spoorverdubbeling

Vanaf 2012 zal het aantal treinen op de Flevolijn toenemen van acht naar twaalf per uur, in beide richtingen. De spoorverdubbeling is, naast de verdubbeling van de A6, een belangrijke stap op weg naar een beter bereikbaar Almere. Zeker als Almere groeit naar een stad met 350.000 inwoners, is deze capaciteitsuitbreiding essentieel. Om de toename van het aantal treinen op te vangen, wordt het spoor tussen Almere Muziekwijk - Almere Centrum en Almere Buiten - Almere Oostvaarders verdubbeld, van de huidige twee sporen naar vier sporen in de toekomst.
Meer informatie is te vinden op http://www.almere.nl/flevolijn.