Hondenkaart geeft duidelijkheid over uitlaten

08 juni 2011 05:00

ALMERE - De hondenkaart geeft duidelijkheid over waar Almeerders hun hond mogen uitlaten. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Hondenkaart 2011 vastgesteld. Op de kaart staat aangegeven waar in Almere het is toegestaan met de hond te komen, waar het is toegestaan de hond los te laten lopen en waar de hondenuitlaatstroken zijn.


De laatste keer dat het college de hondenkaart heeft vastgesteld was in 2004. Door de snelle groei van Almere was deze kaart niet meer actueel. De hondenkaart geeft duidelijkheid voor de bewoners van Almere over het uitlaten van hun hond. Verder maakt de kaart adequate handhaving mogelijk door de milieu-inspecteurs van de gemeente. De Hondenkaart 2011 en de afzonderlijke stadsdeelkaarten liggen ter inzage bij de centrale balie van het stadhuis, de gebiedskantoren en de politiebureaus. Tevens zullen de kaarten worden gepubliceerd op de website van de gemeente www.almere.nl.