'Hoogbegaafde leerling moet zich erkend voelen'

20 januari 2021 08:05

Door Robert Mienstra

ALMERE – Raadslid Berneditha Rijssel – Omusuo van de ChristenUnie organiseert op de Politieke Markt van aanstaande donderdag een Gesprekstafel over hoogbegaafdheid in Almere. Patricia Versnel van Passend Onderwijs en Tina Broekema van Palet HB&HSP zullen onder meer het woord voeren over de achtergronden van hoogbegaafdheid, de zorgen die er zijn in het onderwijs over deze kinderen en zullen verkennen wat de mogelijkheden zijn om de zorg voor hoogbegaafde kinderen te verbeteren.

Almere DEZE WEEK sprak met hen in aanloop naar de gesprekstafel.

Wat is hoogbegaafdheid?

Broekema:"Een hoogbegaafde is een snelle, slimme denker die heel intens voelt. Een hoogbegaafd kind kan heel intense zintuiglijke waarnemingen hebben en intense emoties.

Deze kinderen praten al vrij jong goed, maar er zijn ook hoogbegaafde kinderen die heel lang niet praten en dan komen er ineens perfecte volzinnen uit."

Wat zijn de problemen waar hoogbegaafde leerlingen tegenaan lopen?

Broekema:"Het begint op de peuterspeelzaal of bij een gastouder op te vallen dat het kind iets op een andere manier doet. Het eerste wat hoogbegaafde kinderen zelf voelen is dat ze niet helemaal bij school passen. Dat geeft een vervelend gevoel. Ze gaan dan andere kinderen na doen om er bij te horen. Zo zoeken ze ingang naar de groep. Ze willen vaak ook sneller door met wat ze leren. Ze vinden een vraag bijvoorbeeld zo makkelijk dat ze gaan denken dat ze het wel mis zullen hebben."

Wat heeft een hoogbegaafde leerling nodig in een klas?

Versnel:"Er wordt steeds meer gevraagd aan de leerkrachten. Als een leerkracht vers van de Pabo komt, heeft hij de kennis en kunde nog niet. Het belangrijkste is dat de leerkracht herkent dat het kind iets anders kan, wil en ergens anders behoefte aan heeft.

Het kind moet voelen dat het erkend wordt. Leraren moeten weten wat wel en niet haalbaar is en ouders moeten daarin worden meegenomen. Daarbij is er ook behoefte aan extra lesprogramma's."

Waar kunnen ouders en leerkrachten terecht voor ondersteuning?

Versnel:"Bij een aantal ouderverenigingen, maar natuurlijk op de school. Als die het niet weet is er voor de school ondersteuning van Passend Onderwijs. Er zijn experts in Almere die mee kunnen helpen met bijvoorbeeld een arrangement. Maar die experts zijn nog niet goed in beeld gebracht. We gaan al dat aanbod in kaart brengen en toegankelijk maken."

Is het Almeers Talentenlab een goede instelling voor hoogbegaafde leerlingen?

Versnel:"Zeker. Dat kost de ouders geen geld. Het Almeers Talentenlab bestaat bijna tien jaar. Daar kunnen deze kinderen helemaal zichzelf zijn en bouwen aan hun zelfvertrouwen."

Broekema: "Talentenlab werkt voor veel hoogbegaafde leerlingen, maar voor een aantal niet. Docenten moeten kunnen signaleren wat voor groep nodig is."

Versnel:"Er zijn nu acht klassen voor leerlingen uit groep 5, 6 ,7 en 8 met gemiddeld twintig leerlingen en een kleinere klas voor begaafde leerlingen die wat meer ondersteuning nodig hebben. We willen ons nu ook gaan inzetten voor kinderen uit groep 1 tot en met 4. Daar beginnen de problemen, dus met die groepen kunnen we preventief bezig zijn. Daarbij willen we ook groepen voor leerlingen die dreigen vast te lopen en al vastgelopen zijn. Ouders gaan ook meer een aandachtspunt zijn."

Wat gaat de ChristenUnie doen met de opbrengsten van de Gesprekstafel?

Het college en de raad hebben hier niets over te zeggen.

De schoolbesturen gaan daar over.

Berneditha Rijssel – Omusuo van de ChristenUnie:"De bedoeling is dat de raad en het college over het onderwerp hoogbegaafden met de scholen in gesprek gaan en dat zo de aandacht er op gevestigd wordt die echt nodig is."

Berneditha Rijssel – Omusuo van de ChristenUnie. (Foto: aangeleverd)