Hospitaalgarage als alternatief voor Windesheim

03 februari 2021 16:30

ALMERE - De locatie Hospitaalgarage wordt voordragen als alternatieve locatie voor het hoofdgebouw van hogeschool Windesheim. De gemeenteraad droeg het college eind vorig jaar op om een alternatief te bieden voor de optie waarbij gebouw De Voetnoot moet worden gesloopt.

In een raadsbrief meldt het college welke locaties zijn afgevallen. Het Festivalplein viel af omdat er geen 1500 studentenwoningen kunnen worden gerealiseerd. Ook is de verbondenheid met het centrum, de bibliotheek en het Circus 'matig'. Ook het blok bij de Regisseursgarage viel af. Enerzijds moeten er 400 extra parkeerplekken worden gevonden, anderzijds zijn winkels en ook Club Cell geen eigendom van de gemeente. De Voetnoot behouden en uitbreiden is ook geen optie voor de gemeente, omdat het niet optimaal is voor het hoofdgebouw van Windesheim. Ook is het financieel niet sluitend te krijgen. De Majestic-kavel bij het WTC viel ook af omdat het te groot is. Het meest genoemde alternatief, het Odeonveld, is voor het college ook geen optie. De gemeente wil dit veld behouden als reserveruimte. Daarnaast past het niet in de wens om het winkelgebied te verdichten.

Hospitaalgarage

Het meest interessante alternatief is de Hospitaalgarage. De kavel is te groot voor alleen de vestiging van hoger onderwijs. Maar hier is wel voldoende ruimte om Windesheim en de studentenhuisvesting los van elkaar te ontwikkelen. Ook is de locatie aantrekkelijk vanwege de centrale ligging. Basisgedachte bij de campus Stadhuisplein-Festivalplein is dat tussen de pleinen 'loop' ontstaat. De verbinding met de binnenstad en het kernwinkelgebied is bij de locatie Hospitaalgarage zo stevig dat op deze plek altijd interactie met het kernwinkelgebied en de route naar het station zal ontstaan. Bovendien is de locatie ruim waardoor er vrijheid is om een optimaal onderwijsgebouw te realiseren. Het gewenste eindbeeld aan de Esplanade, de Wandellaan en het Forum vraagt om een levendige trekker, zoals hoger onderwijs. Het kan elkaar versterken.

Aandachtpunten

Er zijn ook op deze plek de nodige aandachtspunten. Zo is het realiseren van 1.500 studentenwoningen moeizaam vanwege de omvang. Er wordt echter ook op andere locaties in het centrum, zoals op de Wisselweg, gekeken naar de ontwikkeling van meer woningen voor studenten en starters. Een ander aandachtspunt is de loopafstand tot het station. Die is met circa 650 meter langer dan de 500 meter wens vanuit de onderwijsinstellingen. Verder wordt bij dit alternatief het aanpassen van de Landdrostdreef niet meegenomen, zoals dat wel bij de Voetnoot wordt gedaan.

Het college rekent dit alternatief nu door. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die een beslissing neemt.