Huisartsenpost weer terug in Flevoziekenhuis

28 augustus 2020 12:45

STAD CENTRUM - De Huisartsenpost keert vanaf maandag weer volledig terug in het Flevoziekenhuis. Het deel dat tijdelijk was gehuisvest in Medi-Mere Poort keert dan terug naar het pand aan de Hospitaalweg 1.

Daar zijn alle noodzakelijke corona-maatregelen genomen zodat het voor patiënten veilig is om te komen, maar uitsluitend op afspraak. Wegens besmettingsgevaar is het belangrijk dat patiënten eerst bellen en niet onaangekondigd langskomen.
In maart werd besloten om de Huisartsenpost te splitsen op twee locaties om zo de stromen van patiënten met en zonder luchtwegklachten te scheiden om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. De locatie Medi-Mere Poort is vanaf 1 september geen Huisartsenpost meer. Door afname van het aantal patiënten met luchtwegklachten verhuist het deel van de Huisartsenpost in Poort weer terug naar de 'vaste stek' in het Flevoziekenhuis. Op de Huisartsenpost is een aparte afdeling voor mensen met luchtwegklachten en een vermoeden van COVID-19.

Zorg buiten kantooruren

Wie in de avond, nacht of in het weekend huisartsenzorg nodig heeft en niet kan wachten tot de volgende werkdag, kan de Huisartsenpost bereiken via telefoonnummer 0900 - 203 0203. In geval van levensbedreigende situatie belt menu altijd: 112. De gespecialiseerde medewerker aan de telefoon van de Huisartsenpost, de triagist, beoordeelt wat het risico is op besmetting en hoe en waar patiënten het beste geholpen kunnen worden. Als dat mogelijk is geeft de triagist of huisarts telefonisch advies, of er wordt een afspraak gemaakt op de Huisartsenpost. In dat geval verzoeken wij mag de patiënt maximaal één begeleider meenemen zodat de 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen. De huisarts die visites rijdt draagt beschermende kleding.

Het Flevoziekenhuis. (Foto: Fred Rotgans)