Huisbezoek boeteweigeraar werpt vruchten af

26 oktober 2011 05:00

ALMERE - Na zes dagen actief bezoekjes af te leggen aan boeteweigeraars en weigerachtige vonnis-ontvluchters in Almere en Lelystad, heeft de politie de eerste voorlopige opbrengsten bekend. Zo is een man opgepakt die nog driehonderd dagen celstraf op zijn conto had staan.


In totaal zijn negentien personen aangehouden waaronder een gezochte man die nog driehonderd dagen celstraf op zijn conto had staan. Er is voor 18.000 euro aan openstaande boetes en schadevergoedingen geïncasseerd. Eén persoon heeft 3.000 euro aan opgelegde boetes moeten betalen. Vier personenauto’s zijn in beslag genomen. Veertien onherroepelijke, door de rechter opgelegde, vonnissen zijn nu omgezet een bevel tot betaling. Hierbij gaat het om forse boetes en schadevergoedingen.

Najaarsoffensief

De politieregio’s Gooi en Vechtstreek & Flevoland houden in de laatste maanden van dit jaar een najaarsoffensief executie. In de maanden oktober, november en december gaan dagelijks meerdere koppels de straat op, om personen aan te houden die nog een gevangenisstraf hebben openstaan. Mensen die een boete hebben gekregen maar deze nog niet betaald hebben, kunnen ook bezoek aan huis verwachten. Deze actie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Dienst Vervoer & Ondersteuning van Justitie. ''Mensen vernemen via de media dat we langs de deuren komen. Het is een duidelijk signaal dat we afgeven en dat wordt opgepikt. Tot december gaan we door'', vertelt Leo Harskamp, chef Bewaking en Transport. Per dag worden gemiddeld zeventig adressen bezocht.
Via twitter is het verloop van de actie te volgen: #langsdedeuren of @politieFlevo