Huiselijk geweld blijft lastig onderwerp"Eén telefoontje kan een ommekeer inluiden"

25 maart 2009 08:00

HAVEN - "Huiselijk geweld blijft een lastig onderwerp", zegt Judith Snider, jeugdagente in Haven. "We doen er alles aan om gezinnen waarin het voorkomt te ondersteunen." Eén telefoontje kan een ommekeer inluiden in het leven van slachtoffers.


Snider draait ochtend-, avond- en nachtdiensten bij de politie Flevoland. "Inmiddels heb ik als jeugdagent al veel gezien in verschillende Almeerse wijken. Huiselijk geweld blijft een lastig onderwerp, maar we proberen het taboe te doorbreken en zowel slachtoffers als daders te ondersteunen."
Huiselijk geweld wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kan de eigen partner zijn, een van de andere gezinsleden, familie, een huisvriend of de ex-partner. Snider: "Iedereen kan er mee te maken krijgen: vrouwen, mannen, kinderen en ouderen."
In samenwerking met het Steunpunt Huiselijk Geweld, huisartsen, maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg Flevoland zoekt de politie naar concrete oplossingen. Snider: "Collega's van de 24-uurs diensten geven ons een tip, wanneer er 's nachts een melding is binnengekomen van een hoog opgelopen ruzie in een gezin. Wij kijken wat ze nodig hebben: bijvoorbeeld contact met het steunpunt of maatschappelijk werk. Maar het blijft lastig om een patroon te doorbreken. Of het slachtoffer de relatie wil verbreken met de dader, blijft een eigen keuze."

Vrouwen vaak slachtoffer

Uit een meting onlangs op basis van landelijke politiecijfers blijkt dat er vier incidenten huiselijk geweld plaatsvindt op duizend inwoners per jaar. Voor Almere zou dit betekenen dat er elk jaar 744 gevallen van huiselijk geweld zijn. "Maar er gebeurt veel achter de voordeur waar geen melding van binnenkomt", benadrukt Snider.
Vaak is er bij huiselijk geweld sprake van lichamelijke mishandeling: ruim 45 procent van alle gevallen. Maar ook psychisch geweld, vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik en financiële uitbuiting komen voor. Bovendien treft het vooral vrouwen tussen de 25 en 45 jaar: bijna de helft van alle slachtoffers. En een op de acht is 18 jaar of jonger.
"Mensen zijn vaak bang om aangifte of een melding te doen. Buren van slachtoffers of de betrokkenen zelf weten vaak niet hoe ze de situatie moeten aanpakken. Toch kan één telefoontje naar de politie of het Steunpunt Huiselijk Geweld een wereld van verschil uitmaken."

IN KADER:
Voor meer informatie:
Steunpunt Huiselijk Geweld Flevoland: 0900-2020634
(24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar ) of www.huiselijkgeweldflevoland.nl.
Bureau Jeugdzorg Flevoland, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK): 0900 - 1231230. Of: 036 - 5484920. www.bjzflevo.nl

Kinderen kunnen bellen met de kindertelefoon: 0800-0432.
Judith Snider is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de politie: 0900-8844.