'Huur op Maat-experiment' succes

03 september 2009 07:00

POORT - "Het Huur op Maat-experiment is een succes", laat een woordvoerder van Ymere weten. Ymere is een van de woningcorporaties die meedoet aan het landelijke experiment Huur op Maat. Daarbij wordt de te betalen huurprijs meer gebaseerd op het inkomen, waardoor woningzoekenden met een laag inkomen meer keus hebben dan voorheen.


De eerste resultaten geven aan dat Huur op Maat een uitstekend middel is om de betaalbaarheid van sociale huurwoningen te verbeteren. De woningen komen meer dan voorheen terecht bij de groep die er op aangewezen is. Het is een landelijk experiment van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). De SEV ontwikkelt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen.
De 47 woningen van 'Amerika', een nieuwbouwappartementencomplex in Almere Poort, zijn verhuurd volgens het principe Huur op Maat. 91 Procent van de nieuwe huurders heeft een laag inkomen. En meer dan de helft is jonger dan 23 jaar. "Gezien hun inkomen krijgen bijna alle huurders korting op de huurprijs, gemiddeld zo'n vijf tientjes per maand. Dat zorgt ervoor dat een woning die anders niet bereikbaar is, nu betaalbaar wordt", aldus de woordvoerder. "Naast de korting kan kunnen ze gebruik maken van huurtoeslag, die door de rijksoverheid wordt betaald." Concluderend stelt de woordvoerder: "Gezien deze uitkomst is het experiment succesvol te noemen."


Jaarlijkse toetsing

De andere kant van de medaille van Huur op Maat is, dat als het inkomen hoger wordt, de korting lager wordt of helemaal vervalt. Jaarlijks wordt het inkomen getoetst. Huurders die de korting niet meer nodig hebben, betalen dan de normale huurprijs. Zo komen volkshuisvestingsmiddelen alleen terecht bij degenen die het nodig hebben.

Ymere en Huur op Maat

Ymere bereidt een uitbreiding van het experiment Huur op Maat in Almere voor. Het experiment duurt drie jaar. Ymere wil met deelname aan het experiment de keuzemogelijkheden en slaagkans voor met name jongeren en grote gezinnen met een laag inkomen vergroten.