Iftarmaaltijd Stichting Waterval bevordert ontmoeting

17 september 2008 07:00

ALMERE - De Turkse Stichting Waterval organiseerde afgelopen vrijdag 12 september opnieuw de Iftarmaaltijd in de burgerzaal van het stadhuis. De stichting organiseerde deze gezamenlijke maaltijd, onderdeel van de ramadan, om wederzijds begrip tussen verschillende culturen te bevorderen.


Het Arabische woord Iftar is de naam voor de maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan door moslims direct na zonsondergang genuttigd wordt. Dit is een belangrijk moment tijdens de ramadan en stichting Waterval greep dit aan om een aantal Almeerders uit te nodigen om dit gebruik mee te maken. Met een open opstelling tegenover iedereen wil de stichting integratie bevorderen en door middel van een maaltijd vooroordelen wegnemen.
Een aantal vrijwilligers vertelde over hun positieve ervaringen die ze sinds de oprichting van de stichting in 2000 hebben meegemaakt en de ontmoetingen die ze hadden met mensen uit andere culturen. Ook burgemeester Annemarie Jorritsma was van de partij en noemde in haar toespraak het nut van dergelijke ontmoetingen. Verschillende mensen met verschillende geloven en meningen schoven bij elkaar aan tafel om 'in dialoog te gaan'. Want door elkaar te leren kennen en van elkaar te leren worden vooroordelen uit de weg geruimd, zo redeneert de stichting.
Precies om 20.11 uur, één minuut na de oproep tot gebed, werd het uitgebreide Turkse diner geopend. Naar Turkse traditie werd de Iftarmaaltijd afgesloten met thee en baklava, Turks gebak.
Stichting Waterval is van mening dat er grote onbekendheid is als het gaat om de verschillen tussen diverse culturen in Almere. Op een ongedwongen, leuke manier wil stichting Waterval dat mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact komen. De stichting organiseert onder andere Turkse taallessen, kookcursussen, huiswerkbegeleiding en jaarlijks een Turks festival. Meer info: www.stichtingwaterval.nl.