Illegale bootjes vormen breder probleem

30 oktober 2020 14:30

Door Marcel Beijer

ALMERE – Het zijn niet alleen de illegale bootjes in de passantenhaven van Almere Buiten die voor overlast zorgen, het probleem doet zich op meer plekken in de stad voor. En achter de bewoners van die bootjes schuilt vaak ook een sociaal probleem. Handhaven moet, maar ook hier geldt: er is te weinig mankracht.

Donderdagavond sprak de gemeenteraad, op initiatief van Respect Almere over de illegale bootjes in Buiten die voor overlast bij bewoners zorgen. Deze krant meldde dat twee maanden geleden. Wethouder Froukje de Jonge gaf aan dat sinds die tijd 45 keer controles zijn uitgevoerd bij de twaalf boten in het passantenhaventje die daar 'ruimschoots' langer liggen dan de toegestane 72 uur. "Negen boten liggen er permanent, drie varen af en toe weg", aldus de wethouder die aangaf dat de bewoners vaak uit nood kiezen voor het wonen op een boot. "Het gaat bijvoorbeeld om een gescheiden vader, of mensen met andere sociale problemen. Laat duidelijk zijn: we moeten handhaven, maar die mensen kun je niet zomaar op straat zetten."

Meer plaatsen

Ook werd duidelijk dat er op meer plaatsen in Almere mensen onderdak zoeken in bootjes. "Er zijn te weinig ligplaatsen in Almere, we werken momenteel aan meer plekken. Maar er is ook een gebrek aan woonruimte. Ook het Leger des Heils kan niet iedereen opvangen. Er is een wachtlijst voor de noodopvang."

De Jonge herhaalde dat alle twaalf bootjes in Buiten weg zullen gaan, maar dat ook op andere plekken in Almere gecontroleerd moet worden. "De vraag is of dat luktt. We hebben een beperkt aantal handhavers. Dat gaat over veiligheid, dus die discussie moet met de burgemeester gevoerd worden."

D66 pleitte voor herinvoering van het vignetsysteem, waarbij de eigenaar van een boot eenvoudig te achterhalen is. Dit systeem is ooit door de gemeente overboord gezet omdat het als een 'omslachtige regeling' werd gezien. De Jonge gaf aan dat deze regeling op het stadhuis weer wordt bekeken. "Dat is een onderdeel van de oplossing. Want de eigenaar van de boot is niet de bewoner. Daarnaast moeten we dus nog een oplossing vinden voor dat sociale probleem. Want we willen ook niet dat die bewoners door handhaving met Kerstmis dakloos zijn."