In Gooi, Eemland en Flevoland Economisch herstel zwakt af

16 maart 2011 06:00

FLEVOLAND - Zowel landelijk als in de regio van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland wordt de lijn van economisch herstel niet over de volle breedte doorgezet in het laatste kwartaal van 2010. Het economisch klimaat stabiliseerde; driekwart van de ondernemers merkte geen verandering. Voor het eerste kwartaal 2011 reageren de ondernemers afwachtend, al zijn er regionaal grote verschillen. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van de Kamer van Koophandel voor het eerste kwartaal van 2011.


Volgens COEN doet Flevoland het goed, vrijwel alle indicatoren staan daar op een positieve score. Eemland is minder positief als het gaat om de verwachte omzet, personeelssterkte en economisch klimaat. Deze regio presteert daarmee duidelijk onder het landelijk gemiddelde. Voor wat betreft de sectorale verschillen valt op dat de bouwbedrijven grote zorgen hebben. Op alle gebieden heeft men in deze sector weinig hoop op een goed kwartaal. Ook de zakelijke diensten zijn nog niet erg positief gestemd. De groothandel doet het juist uitstekend en ook de industrie ontwikkelt zich stabiel.

Stabilisatie

Op het gebied van winstgevendheid wordt de stijgende lijn mondjesmaat doorgezet. Terugkijkend naar het vierde kwartaal denken ondernemers iets positiever over het economisch klimaat. Voor het eerste kwartaal van het nieuwe jaar wordt geen grote verbetering verwacht; driekwart van de bedrijven voorziet een status quo. De groothandel en detailhandel zijn optimistisch. De bouw en de zakelijke diensten hebben hun verwachtingen juist naar beneden bijgesteld.
Winstgevendheid

In het vorige kwartaal bleven de resultaten in regio van de KvK Gooi-, Eem- en Flevoland op het gebied van winstgevendheid iets achter bij het landelijk gemiddelde. Deze achterstand is in het vierde kwartaal ingelopen. Overigens zag de grootste groep ondernemers (ruim 60%) de winstgevendheid gelijk blijven. Eemland doet het duidelijk minder goed dan Flevoland en het Gooi. Voor wat betreft de sectoren is de bouwnijverheid ronduit somber gestemd. De detailhandel echter is opvallend positief.
In de min

Op het gebied van personeelssterkte blijft de regio van de KvK Gooi-, Eem- en Flevoland duidelijk wat achter bij de landelijke ontwikkelingen in het vierde kwartaal. Weliswaar was er sprake van een lichte positieve ontwikkeling, maar per saldo is toch de verwachting dat de personeelssterkte wat zal afnemen. Voor het eerste kwartaal wordt zowel landelijk als in de regio Gooi, Eemland en Flevoland een afname in personeelsomvang verwacht, maar gaat dit in deze regio veel harder dan landelijk. Het meest pessimistisch over de arbeidsmarkt zijn de ondernemers in het Gooi, maar ook in Eemland en Flevoland zijn de bedrijven die een afname in personeelssterkte verwachten in de meerderheid. De sector groothandel is de enige sector waar nog groei van het personeelsbestand wordt verwacht. De andere sectoren verwachten een daling, waarbij de zakelijke diensten en bouwnijverheid het hardst zullen krimpen.

Omzetverwachtingen stabiliseren

In het vierde kwartaal was er sprake van een flinke omzetstijging. Vooral de ondernemers in de detailhandel en zakelijke diensten meldden een flinke omzetstijging in het vierde kwartaal. Ook in de groothandel en industrie werd meer omgezet. Enige dissonant was de bouwnijverheid waar de omzet per saldo daalde. De verwachtingen voor het eerste kwartaal zijn minder hoog gespannen. Ruim de helft van de bedrijven verwacht een onveranderende omzet. De bedrijven die omzetdaling en de bedrijven die een omzetstijging verwachten, houden elkaar in evenwicht. De bouwnijverheid ziet zware tijden tegemoet in het eerste kwartaal, maar liefst 40 procent van de bouwbedrijven denkt dat de omzet zal afnemen. Het meest positief is de groothandel.