Informatieavond over beheerplan Lepelaarplassen

26 augustus 2009 07:00

NOORDERPLASSEN - De Provincie Flevoland, Het Flevo-landschap en het ministerie van LNV nodigen belangstellende Almeerders uit voor het bijwonen van een informele informatieavond over het beheerplan Lepelaarplassen op dinsdag 1 september in het Boathouse.


Voor het Natura 2000-gebied Lepelaarplassen wordt momenteel gewerkt aan een beheerplan. Hierin komt te staan wat er moet gebeuren om de natuurdoelen te behalen en wie dat gaat doen. Ook wordt er in opgenomen welke activiteiten er in het gebied mogen plaatsvinden zonder dat daar een vergunning voor nodig is. Suggesties van belangstellenden tijdens de informatieavond worden in het vervolgproces meegenomen.
De avond vindt plaats aan de Noorderplassenweg 150 en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden kan via: RWNSecretariaatMedewerkers@flevoland.nl of via 0320-265 512/510.