Informatieavond over nieuwe hoogspanningsverbinding

02 september 2009 07:00

ALMERE - Tussen Eemshaven en Diemen wordt een nieuwe hoogspanningsverbinding aangelegd. Deze verbinding zal ook door de provincie Flevoland lopen. Om Almeerders te informeren over deze verbinding, organiseren het Ministerie van Economische Zaken en de elektriciteitstransporteur TenneT op dinsdag 8 september een informatieavond in WTC Alnovum, aan de P.J. Oudweg 1 in Almere Stad.


De hoogspanningsverbinding Noord -West 380 kV loopt via Flevoland naar hoogspanningsstation in Diemen. Het is nodig omdat de vraag naar elektriciteit groeit en er in Eemshaven een aantal nieuwe elektriciteitscentrales wordt gebouwd. De nieuwe verbinding voert de elektriciteit van deze centrales af. De komende jaren wordt in een zogenaamde m.e.r.-procedure onderzocht waar de nieuwe verbinding precies zal komen. Nu is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of de verbinding ten westen van Almere, ten oosten van Almere of langs de A6 zal komen.
In een uitgebreid onderzoek wordt de komende jaren bekeken welke gevolgen de verschillende alternatieven kunnen hebben voor mensen, het landschap en de natuur. Wanneer het onderzoek is afgerond wordt bepaald waar de hoogspanningsverbinding daadwerkelijk komt. Naar verwachting start de bouw in 2014 en is de verbinding in 2016 gereed.

Informatieavond

De informatieavond duurt van 19.00 tot 21.00 uur en heeft geen centrale presentaties, maar bestaat uit een informatiemarkt waar bezoekers vragen kunnen stellen aan de experts van EZ, VROM en TenneT. Bijvoorbeeld over de noodzaak van de verbinding, de mogelijkheden tot inspraak, de planning en de gevolgen van de verbinding voor mensen, het landschap en de natuur.
Voor meer informatie over de verbinding, kijk op www.noord-west380kv.nl. (Foto's: aangeleverd)