'Inkomensondersteuning niet voldoende'

05 november 2020 13:45

ALMERE – De PvdA wil van het college weten hoe het aankijkt tegen de conclusies van een onlangs uitgebracht rapport van het Nibud, waaruit blijkt dat veel Nederlanders elke maand geld tekort komen omdat de inkomensondersteuning niet voldoende werkt.

Het Nibud heeft op maandag 2 november een rapport gepresenteerd waarin het beschrijft dat veel Nederlanders elke maand geld te kort komen en dat het huidige systeem van inkomensondersteuning niet voldoende is om te voorkomen dat mensen in de (financiële) problemen komen. De partij realiseert zich dat een groot deel van de problemen wordt veroorzaakt door beleid van de Rijksoverheid, maar wil toch weten hoe het college aankijkt tegen de conclusies van het rapport en wat er gedaan wordt om de problemen aan te pakken.

Jongeren

Volgens het Nibud doen de grootste problemen zich voor bij jongeren tot 21 jaar met bijstandsuitkering of minimumloon, bij stellen met een bijstandsuitkering met twee of meer kinderen van 12 jaar en ouder, mensen met een minimuminkomen en hoge zorgkosten en mensen met een flexibel inkomen. Juist in deze tijd moeten deze groepen 'op de rails' gehouden worden.

Het Nibud draagt ook een aantal oplossingen aan. Zo wordt geadviseerd de bijstand en het minimumloon van 18-jarigen te verhogen, moet de hoogte van de bijstand voor stellen met kinderen van 12 jaar en ouder omhoog en moeten mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten beter beschermd worden. Tot slot wordt voorgesteld om een minimabeleid te maken voor mensen met een laag en flexibel inkomen.
Het college heeft zes weken de tijd om de vragen van de PvdA te beantwoorden.