Inloopochtend en informatieavond op vrije school Raphaël

21 januari 2009 08:00

ALMERE - De vrije school Raphaël is een basisschool die kinderen begeleidt in hun ontwikkeling en leerproces. Door de visie op de ontwikkeling, die gebaseerd is op de antroposofie (anthropos, mens en sophia, wijsheid) neemt de school soms een andere route om hetzelfde doel te bereiken.


Zo worden op de school de groepen 1 en 2 nog kleuterklas genoemd. In die klassen wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de motoriek, het spel en de fantasie. Op die manier wordt een gezonde basis gelegd voor het leren.
Bij het leren in klas 1 tot en met 6 (groep 3 tot en met 8) is het kunstzinnige een belangrijk uitgangspunt. Letters worden geleerd door het vertellen van een verhaal, waar de abstracte lettervorm uit tevoorschijn komt.
De leerkracht van een klas verbindt zich voor meerdere jaren met de groep. Zo leert hij of zij de kinderen goed kennen en kan hij vanuit grote betrokkenheid met het kind werken.
Voor belangstellenden is er op woensdagochtend 4 februari om 09.30 uur een inloopochtend en op donderdagavond 5 februari om 20.00 uur een informatie-avond. Op zaterdag 7 februari is er om 11.00 uur een leerling-presentatie. Omdat er voor de inloopochtend en leerling-presentatie een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, is vooraf telefonisch aanmelden noodzakelijk.

Vrije school Raphaël

Lierstraat 7
1312 JZ Almere
036-5363147
vs.raphael@planet.nl