Inschrijving Goede Buren gestart Unieke buurt met burenhulp

21 april 2010 12:39

HOMERUSKWARTIER - De Vereniging van Bewoners Goede Buren Gezocht, van Heijst & partners en Triade, ondertekenen dinsdag avond 20 april tijdens een feestelijke bijeenkomst een samenwerkingsovereenkomst voor het woonproject 'Goede Buren Gezocht' in het Homeruskwartier in Poort.


In de buurt komen 180 huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen. De buurt is een aanwinst voor Almere en staat ook landelijk in de schijnwerpers vanwege het positieve en vernieuwende karakter. Op donderdag 8 april startte de inschrijving voor het woonproject.

Actieve bewoners

Bewoners dragen zelf actief bij aan de leefbaarheid van de buurt, bijvoorbeeld door het bieden van burenhulp. Inmiddels hebben zo'n veertig huishoudens zich ingeschreven. Binnenkort worden nog eens tachtig inschrijfpakketten gestuurd aan belangstellenden.
Na overleg met de gemeente is er een nieuw schetsontwerp voor de buurt gemaakt door stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond. Hierbij hebben toekomstige bewoners een belangrijke stem. Het enthousiasme is groot. "Het is een prachtig ontwerp waarbij heel creatief wordt omgesprongen met de ruimte. Hierdoor ontstaat een doordacht en gevarieerd geheel met een kleinschalige, groene uitstraling", aldus Hans Jongmans, de voorzitter van de Vereniging van Bewoners.
Klaar staan voor elkaar

De kracht van deze buurt zit echter ook in de er achter liggende visie. Robert Vogels, bestuurslid en toekomstig bewoner licht toe: "Wat ons bindt, is dat we het allemaal belangrijk vinden om sociale samenhang in de buurt te bevorderen en voor elkaar klaar te staan. Van boodschappen doen tot het organiseren van een cursus in het buurtgebouw. Wij gaan uit van de kracht van de bewoners, ongeacht hun leeftijd, cultuur of beperking."
Het project wordt begeleid door van Heijst & partners, een adviesbureau met veel kennis van (collectief) particulier opdrachtgeverschap en wonen met zorg en door Triade. Deze zorgorganisatie in Flevoland kreeg hiervoor een subsidie van het Ministerie van VWS.
Ook wonen in Goede Buren Gezocht? Aanmelden kan via www.goedeburengezocht.nl, info@goedeburengezocht.nl of door te bellen met 06-10700595.