Installatie lector Natuurlijk Gezond Samen-leven

28 maart 2012 05:00

ALMERE – Dr. Ir. Dinand Ekkel is vorige week geïnstalleerd als lector Natuurlijk Gezond Samen-leven van de CAH Almere. In zijn rede zette Ekkel zijn visie uiteen over de wijze waarop hij als lector zal bijdragen aan het realiseren van een duurzame relatie tussen de gezondheid van de mens en het groene domein.De titel van Ekkel’s rede was ‘Terug naar de toekomst’. Ekkel plaatste de gezondheid en de zorg in de context van de geschiedenis. Overgewicht is in onze samenleving een groeiend probleem. Ook wordt er steeds meer een beroep gedaan op de eerstelijns zorg met betrekking tot psychische problemen. Ekkel ziet hierin een duidelijke rol voor de CAH. Het groene domein is breed en diende voorheen vooral de agrarische sector. Historisch bestond er geen onderscheid tussen lichaam & geest en omgeving & gezondheid. In de verlichting werden geest en lichaam gescheiden, maar werden ook ziekte en gezondheid steeds instrumenteler opgevat. Uit nieuwe studies komt echter steeds meer naar voren dat natuur en omgeving wel degelijk invloed op de gezondheid kunnen uitoefenen. Harde bewijzen voor het voorkomen van ziekten zijn er nog niet, maar er is wel veel bewijs voor sneller herstel in een groene omgeving. Ook voedsel en voeding spelen een belangrijke rol bij gezondheid. Daarnaast is er een derde element uit de groene sector dat invloed heeft op gezondheid, namelijk dieren. Praktijkgericht onderzoek is nodig om concepten te bedenken en uit te voeren. De opdracht voor het lectoraat is om te onderzoeken hoe mensen natuurlijk, gezond kunne samen leven in interactie met de groene omgeving waarbij de mens duurzaam gebruik maakt van die omgeving en de kwaliteit van die omgeving is gegarandeerd.