Intercultureel atelier in inloophuis De Ruimte

08 oktober 2008 07:00

ALMERE - Inloophuis De Ruimte is in oktober begonnen met een intercultureel atelier in Stedenwijk. Het atelier is bedoeld voor vrouwen die graag creatief bezig zijn en andere vrouwen willen ontmoeten. Er is een groep op woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur en op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.


Bij inloophuis De Ruimte draait al enkele jaren een creatieve multiculturele vrouwengroep, die bestaat uit verschillende nationaliteiten. Dankzij subsidie van VROM (Ruimte voor contact) is deze manier van samenwerken nu voor meer vrouwen uit alle culturen toegankelijk gemaakt.
In het intercultureel atelier wordt gewerkt aan een gezamenlijk project of aan een persoonlijk werkstuk. Regelmatig wordt er een workshop georganiseerd of een bezoek gebracht aan een museum of cultureel evenement. Op 1 november brengt de groep een bezoek aan het textielmuseum in Tilburg en op 11 november start het kookatelier, een maandelijkse activiteit.
In eerste instantie is dit gericht op vrouwen en kinderen en in een latere fase worden de mannen er zeker ook bij betrokken.

Aanmelden

Deelneemsters uit alle delen van Almere zijn welkom. Creatieve kennis is niet vereist. Aanmelden kan bij Anjo Steen, 06-81279404/anjosteen@gmail.com, Beatriz Rosal, 06-43278945 of Blanca Navarro Gimenez, 06-42546229. Bij voldoende belangstelling wordt er ook een avondgroep gestart. De kosten voor deelname bedragen 1 euro per keer.
Inloophuis De Ruimte is gevestigd aan de Hengelostraat 39 in Stedenwijk (op de hoek van de Hengelostraat en het Raaltepad). Telefoon 036-5339464, website www.ica-almere.nl.