Invoering staatssteunregels woningcorporaties

19 juni 2010 14:33

ALMERE - Om in aanmerking te komen voor staatssteun moeten woningcorporaties vanaf 1 oktober hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro.


De regering mag vanaf die datum staatssteun geven aan woningcorporaties. Het gaat om huurwoningen met een huur onder de 647,53 euro. Huishoudens met een hoger inkomen kunnen echter nog steeds worden gehuisvest door corporaties. Corporaties kunnen, zonder gevolgen voor de staatssteun, 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen boven de 33.000 euro. Ook kunnen woningcorporaties huurwoningen met een huurprijs boven de 647,53 euro aan deze huishoudens verhuren. Een andere mogelijkheid is dat een corporatie ervoor kiest woningen aan deze groep huishoudens te verkopen.